Nagy tábor kérdezz-felelek

 

Tudtad, hogy a nagymamád akkor is veled van a táborban, ha fizikailag nincs ott? Mit tegyek két tábor között, mikor nem találom az utat? Miért nagy segítség, hogy a Clarity Szellemi Akadémia immár négy táborral áll rendelkezésünkre az év folyamán? Vajon kipihenhetem magam a tábor alatt? Kimerítő kérdezz-felelek a Clarity táborozásról, a közösségről, a táborok céljáról.

Miről szólnak a Clarity táborok?

A Clarity tábor alkalom a személyes fejlődésre, a párkapcsolatodon való munkára és arra, hogy tegyél a családodért, tehát komoly önismereti munka, miközben együtt töltött idő és kikapcsolódás is. Ezt a munkát rendszeresen érdemes végezni, táborainkat ezért tartjuk az évkör kiemelkedő fontosságú napjaihoz igazítva, minden évben négy alkalommal. Így egész évben elkísérnek minket, pihenési lehetőséget nyújtanak és energiával töltenek fel a köztes hónapokra.

A tábor mindig ugyanazzal a témával foglalkozik?

Nem, az évszakok változásának megfelelően haladunk végig az éven, mindig az adott fejlődési szakasznak megfelelően. Gondoljunk egy elvetett magra. A mag először rothadni kezd a földben, így tud megnyílni a rügyezés számára. Őszi táborunk erre a folyamatra koncentrál, nekünk is le kell merülnünk önmagunkba ahhoz, hogy tavasszal új magot tudjunk vetni: ameddig nem tisztáztuk a múltat, hogyan is tudnánk elindulni a vágyott jövő felé? Ahogy ez a folyamat lezajlott, szinte csodás módon új élet sarjad belőle, a zöld hajtás kidugja fejét a felszín fölé: ekkor kezdi meg éltető munkáját a nap, miközben a föld és a víz továbbra is táplálja. A tavaszi táborban a régitől való megválás gyönyörű szertartásán túl felkészítjük magunkat a növekedésre: hogyan közeledjünk saját céljainkhoz, tanulunk azok megvalósításáról. A nyár vége az aratás időszaka: hogyan arassuk le eredményeinket? Először is tisztába kell kerülnünk velük, képesek vagyunk örülni nekik, tudjuk őket megfelelően értékelni? Hogy aztán az ősz derekán ismét felkészüljünk a tél magába húzódására és arra a fontos munkára, amit a következő tavaszért végzünk önmagunkon. A táborok tehát az évszakok dinamikáját követik, és mindig alkalmazkodnak az adott év sajátos kihívásaihoz.

Hogyan függ össze az évszakokkal a párkapcsolat?

A párkapcsolatok is hasonló ciklikussággal működnek, legyen szó azok elmúlásáról (a régi feldolgozása és elégetése, hogy helyet csináljunk az új számára), az új célok meghatározásáról, bátorság gyűjtéséről és nyitásról, ami az új kapcsolat elfogadásához vagy a régi megújításához, esetleg egy nem működő kapcsolat felbontásához szükséges. Vagy egy állandó kapcsolat belső ciklikusságáról, amiben tudnunk kell ugyanúgy értékelnünk a régit, képesnek lennünk arra, hogy meglássuk, megértsük és módosíthassunk rajta, az új célokért, a jobb életminőségért, nagyobb harmóniáért. Nem futhatunk mindig csak előre! Meg kell állnunk, bátran hátrafordulnunk és értékelnünk, valamint előre is kell tekintenünk és terveznünk, hogy utána újult erővel léphessünk tovább.

Ez a megállás mennyiben alkalmas a pihenésre? Lehet a tábor a vakációm?

Érdekes kettősség mutatkozik ebben a kérdésben. A tábor kemény munka, ugyanakkor felszabadulás és önfeledt öröm is. Meglátásom szerint: minél nagyobb és keményebb munkát végez valaki, annál nagyobb a felszabadulás is, ami több hónapra elegendő energiával és lelkesedéssel tölti fel a raktárakat! Ilyen módon tehát a tábor a lehető legjobb vakáció, hiszen megújulva, pontosított célokkal térhetek vissza a hétköznapokba.

Mi jellemzi a legjobban a táborokat?

A Clarity tábor kiszakadás a hétköznapokból. Mintha egy magaslaton járnál, ahonnét pompás a kilátás úgy a múlt, mint a jövő felé. Ugyanez a pompás kilátás adja azonban a munkát is, hiszen látod önmagadat és elkerülhetetlen a szembesülés. Nagyon fontos azonban, hogy ezt a csúcs-élményt mindvégig az éber figyelem (mindfulness) állapota jellemzi. Ezért aztán a táborban lét érzését leginkább úgy tudnám leírni, mint maximális jelenlétet és élvezetet: bármi történik is, a maximumot hozzuk ki belőle. És nem véletlen a többes szám, mert a tábor egymásra figyelés is. Együtt-lét. Együtt nevetünk, együtt dolgozunk. Maradéktalanul kiélvezzük egymás lelkesítő, kellemes társaságát.

Ez is egy tanulási feladat?

Pontosan. A Clarity Szellemi Akadémia legfontosabb célkitűzése a közösségfejlesztés. A közösség lehet a párkapcsolatom, a szűk családom, a körülöttem élő emberek. Minden szintet közösségnek tekintünk. A tábor lehetőséget ad számunkra, hogy a közösségekről tanulhassunk: a közösen, együtt töltött idő hatékonyságáról, az együtt végzett munkáról, arról a csodáról, amikor több ember közös erőfeszítése nyomán hirtelen a vártnál is csodálatosabb virág nyílik ki. Tisztelet, egymásra figyelés, ítéletmentesség, közös célok meghatározása, együtt munkálkodás a feladatokon. Ez teljes összhangban áll a Clarity Szellemi Akadémia jelmondatával: „Tanulj, fejlődj, változz, hogy hathass!”

A tábor tehát szól önmagunkról és a közösségről?

A tábor lehetőség, hogy ráláss önmagadra a béke ezen magaslatáról. Lehetőség, hogy magaddal vidd, és a mindennapokban megvalósítsd azt, amit itt tanultál, amit célként jelöltél ki lelkedre hallgatva. Te, mint egyedi létező azonban sosem önmagadban létezel, hanem mindig a közösségedben, ahogy a vízcsepp is semmi önmagában, a tenger azonban bármit képes magával sodorni. Ha önmagunkat és céljainkat jobban ismerjük, akkor közösségünknek is hasznosabb és boldogabb tagjai leszünk. És a cél ez, hogy harmóniában élhessünk úgy magunkkal, mint a körülöttünk található világgal!

És a család hogyan jön a képbe, hiszen mégsem cipelhetem magammal a nagymamát?

A táborba hozod ugyan a párodat, de tény, hogy a teljes családodat nem. Viszont így is hatással van rájuk az itt töltött idő. Hogyan? Egyrészt az a belső harmónia, ami a tábor hatására felfénylik benned, kihatással van a környezetedre is, ez vitathatatlan tény. Másrészt pedig, a családállítás elveinek megfelelően, az általad, önmagadon végzett munka, előre és hátra is kihat. Olyan ez, mint a vízbe ejtett vízcsepp: hatása körkörösen tágul, szinte a végtelenbe. Amit felfedezel és megoldasz, ha kimondatlanul is, de hatással van elődeidre és leszármazottaidra is! Mindenképpen megéri hát ez a munka.

Akkor tehát érdemes a tábort terveznem a vakáció helyett?

Ez egy lehetséges felfogás, de erről mindenkinek magának kell döntenie. Amikor megtervezzük életünket, szánunk időt a munkára és a pihenésre, és mostanában egyre nagyobb hangsúllyal szerepeltetjük az önfejlesztést: ahogy testünket rendszeresen dolgoztatjuk és karbantartjuk, úgy szellemünk és lelkünk is rászorul erre a munkára, és ezt egyre többen értik meg. A vakáció általában élményt és pihenést jelent. A táborokban aktív pihenéssel és bizony sok élménnyel várunk mindenkit. De mit ad ezen felül? Közösséget, a jelen legteljesebb élvezetét az éber figyelem által, önismeretet, célokat és hihetetlen lendületet az elkövetkező időre.

Ha a két tábor között van szükségem segítségre, mit tehetek?

Erre szolgál az egyéni tanácsadás. Mikor úgy érzed, utat tévesztettél, nem haladsz olyan ütemben, ahogy szeretted volna, valami gátol, akkor érdemes időpontot kérni egyéni tanácsadásra. Itt olvashatsz róla bővebben. A táborban és az egyéni tanácsadáson végzett munka különbözik egymástól, mégis egymás kiegészítői. Mind a kettő nagyon fontos.

Következő táborunk és következő külföldi utunk. Reméljük, találkozunk!